مازندران-امامزاده ابراهیم بابلسر

امامزاده ابراهیم بابلسر

مازندران , بابلسر

بازدی : 238

امامزاده ابراهیم بابلسر

امامزاده ابراهیم بابلسر، بنايی است که در قرن نهم هجری در مرکز شهر قدیم بابلسر ساخته شده و در واقع یکی از زیارتگاه های مهم و قابل توجه عوام در منطقه‌ی مازندران و از جاهای دیدنی بابلسر به‌شمار می‌رود.

آدرس : مازندران , بابلسر , ایران، مازندران، بابلسر

نوع مکان : مذهبی
منطقه : شهری
آب وهوا : شرجی
زمان سفر : همه فصل ها
مازندران-غار آبی دانیال
غار آبی دانیال

مازندران , متل قو

کوهستانی

تاریخی

مازندران-آبشار شاهاندشت
آبشار شاهاندشت

مازندران , لاریجان

کوهستانی ، جنگلی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-آبشار درازکش
آبشار درازکش

مازندران , بابل

کوهستانی ، جنگلی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-میدان ساعت ساری
میدان ساعت ساری

مازندران , ساری

شهری

دیدنی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix