مازندران-رشته‌کوه البرز

رشته‌کوه البرز

مازندران , لاریجان

بازدی : 106

رشته‌کوه البرز

البرز رشته کوهی در بخش شمالی ایران است. این رشته کوه از سوی باختر از تالش جمهوری آذربایجان آغاز می‌شود و در سوی شرق تا درون ترکمنستان و افغانستان دنباله می‌یابد. بخش بزرگی از البرز در راستای کناره‌ی جنوبی دریای خزر کشیده شده‌ است. در این بخش، جبهه‌ی شمالی البرز سرسبز و جبهه‌ی جنوبی آن خشک است.

آدرس : مازندران , لاریجان , رشته کوه البرز

نوع مکان : گردشگری ، طفریحی
منطقه : کوهستانی
آب وهوا : معتدل
زمان سفر : بهار و تابستان
مازندران-پارک جنگلی خانیکان (جنگل نیرنگ)
پارک جنگلی خانیکان (جنگل نیرنگ)

مازندران , نوشهر

کوهستانی ، جنگلی

جنگلی

مازندران-ساحل خزر آباد
ساحل خزر آباد

مازندران , ساری

دریای

یک گزینه را انتخاب کنید

مازندران-پارک جنگلی هلومسر
پارک جنگلی هلومسر

مازندران , آمل

جنگلی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-پارک دهکده طلایی آمل
پارک دهکده طلایی آمل

مازندران , آمل

جنگلی

گردشگری ، طفریحی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix