مازندران-مرداب کندوچال

مرداب کندوچال

مازندران , چالوس

بازدی : 216

مرداب کندوچال

مرداب کندوچال از جاهای دیدنی چالوس است و در میان جنگل انبوه فین قرار دارد. این تالاب یک هکتار وسعت و حدود ۴ تا ۵ متر عمق دارد. آب این مرداب از چشمه‌های اطراف تامین می‌شود و شیرین است. غیر از درختان جنگلی که دور تا دور آن را فراگرفته‌اند، پیرامون و سطح مرداب نیز پر از نی و گیاهان مردابی است. این تالاب در ارتفاع ۷۳۰ متری دریا قرار گرفته است و مامن پرندگان و آبشخور وحوش است.

آدرس : مازندران , چالوس , مازندران، چالوس، جنگل فین

نوع مکان : گردشگری
منطقه : جنگلی
آب وهوا : شرجی
زمان سفر : همه فصل ها
مازندران-پارک جنگلی نمک آبرود
پارک جنگلی نمک آبرود

مازندران , نمک آبرود

کوهستانی ، جنگلی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-آبشار صفارود
آبشار صفارود

مازندران , رامسر

کوهستانی ، جنگلی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-پارک جنگلی جوارم
پارک جنگلی جوارم

مازندران , سوادکوه

کوهستانی ، جنگلی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-دشت دریاسر
دشت دریاسر

مازندران , تنکابن

کوهستانی

طفریحی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix