مازندران-روستای لاویج

روستای لاویج

مازندران , نور

بازدی : 192

روستای لاویج

روستای لاویج دارای ابگرم طبیعی وچشم اندازهای زیبا وبسیار دیدنی است

آدرس : مازندران , نور , آدرس روستای لاویج: استان مازندران، شهرستان محمود آباد، جاده آمل، شهر چمستان، ۱۸ کیلومتر پس از پارک جنگلی کشپل.

نوع مکان : گردش گری
منطقه : کوهستانی
آب وهوا : معتدل
زمان سفر : بهار و تابستان
مازندران-پل زغال
پل زغال

مازندران , چالوس

شهری

تاریخی

مازندران-چشمه آب معدنی قرمرض
چشمه آب معدنی قرمرض

مازندران , نکا

کوهستانی ، جنگلی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-مرکز خرید آرامش
مرکز خرید آرامش

مازندران , رامسر

شهری

مرکز خرید

مازندران-روستای ییلاقی شیخ موسی
روستای ییلاقی شیخ موسی

مازندران , بابل

کوهستانی ، جنگلی

گردشگری ، طفریحی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix