مازندران-روستای لاویج

روستای لاویج

مازندران , نور

بازدی : 133

روستای لاویج

روستای لاویج دارای ابگرم طبیعی وچشم اندازهای زیبا وبسیار دیدنی است

آدرس : مازندران , نور , آدرس روستای لاویج: استان مازندران، شهرستان محمود آباد، جاده آمل، شهر چمستان، ۱۸ کیلومتر پس از پارک جنگلی کشپل.

نوع مکان : گردش گری
منطقه : کوهستانی
آب وهوا : معتدل
زمان سفر : بهار و تابستان
مازندران-پل معلق بابلسر
پل معلق بابلسر

مازندران , بابلسر

شهری

تاریخی

مازندران-ییلاق خوشواش
ییلاق خوشواش

مازندران , آمل

کوهستانی

گردشگری ، طفریحی

مازندران-قلعه ملک بهمن
قلعه ملک بهمن

مازندران , لاریجان

کوهستانی

گردشگری تاریخی

مازندران-پل محمدحسن خان
پل محمدحسن خان

مازندران , بابل

شهری

دیدنی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix