سیستان بلوچستان-سواحل مکران

سواحل مکران

سیستان بلوچستان , چابهار

بازدی : 134

سواحل مکران

آدرس : سیستان بلوچستان , چابهار , استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، سواحل مکران

نوع مکان : طفریحی
منطقه : دریای
آب وهوا : گرم
زمان سفر : زمستان
سیستان بلوچستان-سواحل مکران
سواحل مکران

سیستان بلوچستان , چابهار

دریای

طفریحی

سیستان بلوچستان-قلعه چهل دختران زابل
قلعه چهل دختران زابل

سیستان بلوچستان , زابل

کویری

تاریخی

سیستان بلوچستان-قلعه رستم زابل
قلعه رستم زابل

سیستان بلوچستان , زابل

شهری

تاریخی

سیستان بلوچستان-قلعه بمپور
قلعه بمپور

سیستان بلوچستان , بمپور

کویری

تاریخی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix