سیستان بلوچستان-سواحل مکران

سواحل مکران

سیستان بلوچستان , چابهار

بازدی : 199

سواحل مکران

آدرس : سیستان بلوچستان , چابهار , استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، سواحل مکران

نوع مکان : طفریحی
منطقه : دریای
آب وهوا : گرم
زمان سفر : زمستان
سیستان بلوچستان-سواحل مکران
سواحل مکران

سیستان بلوچستان , چابهار

دریای

طفریحی

سیستان بلوچستان-ارگ جلال آباد
ارگ جلال آباد

سیستان بلوچستان , زابل

کویری

تاریخی

سیستان بلوچستان-قلعه ناصری ایرانشهر
قلعه ناصری ایرانشهر

سیستان بلوچستان , ایرانشهر

شهری

تاریخی

سیستان بلوچستان-قبرستان جن ها
قبرستان جن ها

سیستان بلوچستان , چابهار

شهری

تاریخی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix