هرمزگان-محله باستانی سورو

محله باستانی سورو

هرمزگان , بندرعباس

بازدی : 136

محله باستانی سورو

درختان مانند کنار، کرت، کهور، گز و خرگ نیز در این منطقه می‌روییدند. ازاین محله سکه‌های متعددی مربوط به دوران مختلف، مخصوصا دوران ساسانی، صفویه و قاجاریه به دست‌ آمده است.

آدرس : هرمزگان , بندرعباس , ایران، استان هرمزگان، غرب بندر عباس

نوع مکان : گردشگری
منطقه : شهری
آب وهوا : گرم
زمان سفر : بهار
هرمزگان-حمام بزرگ (حمام گپ)
حمام بزرگ (حمام گپ)

هرمزگان , بندرعباس

شهری

تاریخی

هرمزگان-مسجد جامع اهل سنت بندر عباس (مسجد جامع دلگشا)
مسجد جامع اهل سنت بندر عباس (مسجد جامع دلگشا)

هرمزگان , بندرعباس

شهری

مذهبی

هرمزگان-دره ستارگان
دره ستارگان

هرمزگان , جزیره قشم

کویری

گردش گری

هرمزگان-غار خربس
غار خربس

هرمزگان , جزیره قشم

کویری

تاریخی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix