هرمزگان-محله باستانی سورو

محله باستانی سورو

هرمزگان , بندرعباس

بازدی : 207

محله باستانی سورو

درختان مانند کنار، کرت، کهور، گز و خرگ نیز در این منطقه می‌روییدند. ازاین محله سکه‌های متعددی مربوط به دوران مختلف، مخصوصا دوران ساسانی، صفویه و قاجاریه به دست‌ آمده است.

آدرس : هرمزگان , بندرعباس , ایران، استان هرمزگان، غرب بندر عباس

نوع مکان : گردشگری
منطقه : شهری
آب وهوا : گرم
زمان سفر : بهار
هرمزگان-تنگه چاهکوه
تنگه چاهکوه

هرمزگان , جزیره قشم

کویری

طفریحی

هرمزگان-غار خربس
غار خربس

هرمزگان , جزیره قشم

کویری

تاریخی

هرمزگان-ابشار تزرج
ابشار تزرج

هرمزگان , بندرعباس

جنگلی

طفریحی

هرمزگان-حمام بزرگ (حمام گپ)
حمام بزرگ (حمام گپ)

هرمزگان , بندرعباس

شهری

تاریخی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix