سیستان بلوچستان-قلعه ناصری ایرانشهر

قلعه ناصری ایرانشهر

سیستان بلوچستان , ایرانشهر

بازدی : 148

قلعه ناصری ایرانشهر

آدرس : سیستان بلوچستان , ایرانشهر , سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، خيابان امام

نوع مکان : تاریخی
منطقه : شهری
آب وهوا : گرم
زمان سفر : پاییز
سیستان بلوچستان-قبرستان جن ها
قبرستان جن ها

سیستان بلوچستان , چابهار

شهری

تاریخی

سیستان بلوچستان-شهرسوخته
شهرسوخته

سیستان بلوچستان , هامون

کویری

تاریخی

سیستان بلوچستان-قلعه چهل دختران زابل
قلعه چهل دختران زابل

سیستان بلوچستان , زابل

کویری

تاریخی

سیستان بلوچستان-سواحل مکران
سواحل مکران

سیستان بلوچستان , چابهار

دریای

طفریحی


© . 2020 - 2024
قدرت گرفته از سایت Fars Mix